Uputstvo za plaćanje

Rok za plaćanje Vašeg mesečnog računa je do 20. u mesecu. Ukoliko ne izvršite uplatu na vreme, usluge će biti suspendovane dok ne platite račun.

Uplatu možete izvršiti u bilo kojoj banci, u većini menjačnica, kao i u svakoj Pošti.

Naš tekući račun je: 265-6310310004763-62 kod Raiffeisen bank

Poziv na broj je vaše korisničko ime!

Primer uplatnice

Nalog za uplatu Alfa telekom