Kontakt

Podaci o pravnom subjektu

Poslovno ime: Udruženje korisnika telekomunikacija Klenovnik
Skraćeni naziv: UKT KLENOVNIK
Adresa sedišta: Božidara Dimitrijevića 6, 12208 Klenovnik
PIB: 113236668 · MB: 28347251
Tel: 066/242-307 · Email: [email protected]
TR: 265-6310310004763-62 Raiffeisen bank

Radno vreme: 09-21h svakog dana

TEHNIČKA PODRŠKA ZA KORISNIKE INTERNETA [email protected]

NOC / Služba za mrežnu infrastrukturu: [email protected]

Kontakt lica zaduženog za obradu podataka o ličnosti: [email protected]

Kontakt knjigovodstva: [email protected]

Predsednik upravnog odbora: [email protected]

Email za opšta pitanja: [email protected]


Kontakt forma