Televizija

Uživajte u digitalnoj televiziji sa preko 130+ TV kanala, na do 3 televizora!


TV S


Preko 130 TV kanala

✓  Smart TV Box uređaj besplatno
✓  Digitalna televizije visoke rezolucije
✓  Televizija na do 3 televizora


800 din
mesečno

doplata 300 din za dodatni TV STB

Televizija je dostupna isključivo korisnicima naših Internet paketa


Usluga se odvojeno ugovara sa našim partnerom. Alfa telekom korisniku na korišćenje isporučuje željeni broj Smart TV Box uređaja i fakturiše naknadu za mesečnu rentu STB-ova. Partner pružalac usluga omogućava IPTV uslugu i Multiscreen pristup.

Za više detalja kontaktirajte nas na 066/242-307