Aktuelne promocije

  • Besplatno priključenje na mrežu uz ugovornu obavezu od 24 meseca
  • Prvih 6 meseci 50% popusta na NET L i NET XL pakete za nove korisnike uz ugovornu obavezu od 24 meseca
  • Besplatno priključenje i aktivacija TV usluge uz ugovornu obavezu od 24 meseca

Operator zadržava pravo promene aktuelnih promocija u bilo kom trenutku. Korisnicima sa aktivnom ugovornom obavezom neće biti menjani uslovi promocije, osim ukoliko nije drugačije naznačeno.