Prijava

Prijavite se za besplatnu proveru tehničkih mogućnosti, i ubrzo će Vas kontaktirati naša služba prodaje kako bismo dogovorili termin za dolazak montera. Ukoliko postoje tehničke mogućnosti na Vašoj adresi, montaža opreme će biti odmah realizovana, a ceo proces priključenja traje manje od 45 minuta. Istog dana ćete moći da uživate u našim uslugama, a značajno ćete i uštedeti.

Osnovni uslovi

Kako bio postao korisnik usluga Alfa telekoma, neophodno je da su ispunjeni određeni uslovi.

Podnesi zahtev

Besplatna provera dostupnosti usluge

Popuni formular za besplatnu i neobavezujuću proveru tehničkih mogućnosti za priključenje i aktivaciju usluga Alfa telekoma.