Politika privatnosti

1. Opšte odredbe

Ovaj dokument definiše odnos, u kontekstu prikupljanja, čuvanja i obrade podataka, kao i privatnosti istih, između Vas (korisnika, u daljem tekstu „Vi“, „Korisnik“, „posetilac“) i web sajta „Alfa telekom“ (dostupan na web adresi https://alfatelekom.rs/, u daljem tekstu „Sajt“).

Privatnost korisnika Sajta je od velike važnosti za nas i ovom Politikom privatnosti želimo da Vas u potpunosti upoznamo o načinima i osnovima obrade i čuvanja Vaših podataka, kao i o merama zaštite integriteta i tajnosti podataka.

Na ovom Sajtu prikupljamo vrlo mali broj Vaših podataka u anonimizovanom obliku, kao i određene lične podatke uz Vašu izričitu saglasnost, koju možete povući u bilo kom trenutku, nakon čega će Vaši podaci biti izbrisani u roku do 30 dana.

2. Prikupljanje podataka

Ukoliko koristite Sajt prihvatate da se Vaši podaci koriste u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Vlasnik će koristiti lične podatke samo na način koji je u skladu sa svrhom za koju su prikupljeni ili za koju ste vi kao naš korisnik dali saglasnost, u skladu sa svim važećim zakonima i drugim propisima u Srbiji i EU.

3. Podaci koji se prikupljaju, osnov obrade, automatsko profilisanje

Vlasnik automatski prikuplja određene podatke od korisnika koji se ne smatraju ličnim podacima jer se ne mogu koristiti da otkriju Vaš stvarni identitet.

Određene podatke koji se mogu smatrati ličnim podacima Vlasnik prikuplja od korisnika koji odluče da navedene podatke podele, uz izričitu saglasnost i informisani pristanak. Ovi podaci se smatraju poverljivim i neće biti prikazivani, objavljivani, ustupani ili prodavani trećim licima.

Vlasnik prikuplja podatke od korisnika, vrši obradu i automatsko profilisanje po sledećim osnovima:

  • Funkcionalnost ankete – prikupljanje statističkih podataka o interesovanjima i mišljenju Korisnika Sajta
  • Funkcionalnost zaštite od napada – prikupljanje, skladištenje, obrada, deljenje [1] IP adrese, ID sesije, „User Agent“ ID, Cookies, stalni ID uređaja dobijen na osnovu matematičkih operacija na računaru korisnika („fingerprint„), kao i automatsko profilisanje posetilaca na osnovu prikupljenih podataka i provera u bazama podataka partnera i povezanih entiteta radi utvrđivanja „Threat Score“ rejtinga posetioca i eventualne zabrane pristupa određenim delovima Sajta ili celokupnom sistemu
  • Funkcionalnost analize poseta – prikupljanje, skladištenje, obrada, deljenje [2] IP adrese, ID sesije, „User Agent“ ID, Cookies, stalni ID uređaja („fingerprint„), posećene stranice Sajta, vreme provedeno na stranicama, klikovi na linkove, Referer adrese, proizvođač i model uređaja, Internet provajder, u svrhe analize poseta korisnika radi poboljšavanja korisničkog iskustva i prilagođavanja sadržaja interesovanjima korisnika.

[1] – Deljenje podataka sa partnerima CloudFlare i hCaptcha — CloudFlare Privacy PolicyhCaptcha Privacy Policy

[2] – Deljenje podataka sa partnerima MK AFPA, Google Analytics — Google Privacy PolicyGoogle Data practices for Analytics

4. Pravo na uvid, izmena i brisanje Vaših podataka

Ukoliko želite da zatražite pristup ličnim podacima, njihovu ispravku, dopunu ili brisanje, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL) za građane Srbije, ili General Data Protection Regulation (GDPR) za stanovnike EU, možete nas kontaktirati na sledeći način:

Formular za Zahtev možere preuzeti na sajtu Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Napominjeno da smo u mogućnosti da utičemo samo na podatke koji se skladište i obrađuju na našim serverima, a ne i na podatke koje obrađuju partneri i povezana lica. Za ostvarivanje svojih prava nad podacima koje ne obrađuje Vlasnik, neophodno je da se obratite servisima navedenim u članu 14.

Rok za odgovor je 15 dana a rok za realizaciju pravilno upućenog Zahteva je 30 dana.

5. Otkrivanje podataka

Ukoliko u nekom trenutku budemo u obavezi da otkrijemo sakupljene podatke trećoj strani, na osnovu sudske odluke i u skladu sa zakonom, o tome ćete biti blagovremeno obavešteni, osim ukoliko nalog suda ne sadrži oznaku tajnosti odnosno zabranu obaveštenja korisnika, ili ukoliko je tehnički neizvodljivo obavestiti korisnika o otkrivanju podataka trećoj strani.

Vlasnik se obavezuje da sve vaše podatke prikupljene kroz softver za analitiku, serverske logove, formulare i e-mail komunikaciju neće prikazivati, ustupati, iznajmljivati niti prodavati trećim licima, osim na načine koji su definisani u ovoj Politici privatnosti (član 3.). Prikupljeni podaci neće biti objavljivani (osim ukoliko za to postoji saglasnost korisnika, ili je takva mogućnost definisana u ovoj Politici privatnosti) ili na bilo koji način zloupotrebljeni.

6. Upotreba kolačića („Cookies„)

Kao i većina sajtova na internetu, Sajt koristi „kolačiće“ (Cookies). Više informacija o Cookies tehnologiji možete pronaći na sledećem linku: Cookies and You.

Na Sajtu koristimo Cookies isključivo kako bismo Vam omogućili kvalitetnije korisničko iskustvo i prilagodili sadržaj interesovanjima naših posetilaca, kroz statističku analize posećenosti i ponašanja korisnika na Sajtu.

7. Analitika i partneri

Na Sajtu se koriste usluge partnera za svrhe analize poseta – Google Analytics, MK AFPA – i zaštite od napada – CloudFlare, hCaptcha. Politike privatnosti navedenih servisa možete pronaći na sledećim linkovima:

Osim navedenih, određeni podaci koji ne mogu da Vas lično identifikuju, i koji se automatski prikupljaju u svrhe analize poseta i/ili tehničke zaštite od napada, mogu biti prikupljani i/ili obrađivani od strane drugih partnera, koji su nabrojani u članu 14.

8. Društvene mreže

Vlasnik koristi usluge određenih društvenih mreža na kojima ima prisustvo kako bi unapredio svoje poslovne interese i poboljšao komunikaciju sa korisnicima.

Ukoliko pristupate uslugama Sajta putem društvene mreže Facebook, pročitajte Facebook Data Policy.

9. Deca mlađa od 13 godina

Sajt nije namenjen za decu mlađu od 13 godina. Ukoliko imate manje od 13 godina, odmah napustite Sajt i recite svojim roditeljima ili staratelju o poseti Sajtu.

10. Bezbednost podataka

Vlasnik čini sve što je u njegovoj mogućnosti da podatke koje koristi i obrađuje čuva u bezbednim uslovima. Podaci se nalaze skladišteni na serverima u Srbiji i EU, zaštićeni najmodernijim metodama tehničke i fizičke zaštite od neovlašćenog pristupa. Podaci se obrađuju na računarskim sistemima u Srbiji i EU. Podaci se takođe čuvaju u vidu enkriptovanih rezervnih kopija – bekapa – na serverima i računarskim sistemima u Srbiji, EU, SAD i Australiji, kao i na cloud backup servisu Backblaze B2 [5].

[5] – Za više informacija o bezbednosti podataka, privatnosti i integritetu, pročitajte Backblaze Privacy Policy kao i Backblaze Data Processing Addendum (uključujući i poglavlje International transfers za korisnike koji borave u EU i EEA).

11. Izmene Politike privatnosti

Vlasnik zadržava pravo da bilo kada izmeni ovu Politiku privatnosti. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na Sajtu na adresi https://alfatelekom.rs/politika-privatnosti. Kako je tehnički neizvodljivo obavestiti korisnika o izmeni Uslova korišćenja ili drugih dokumenata, poželjno je da povremeno posetite ovu stranicu i pročitate Politiku privatnosti kako biste bili upoznati sa eventualnim izmenama. Ukoliko nastavite da koristite stranicu i usluge nakon bilo koje izmene, podrazumeva se da ste saglasni sa tom izmenom i da je prihvatate kao važeću.

13. Dodatne informacije i pitanja

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa Politikom privatnosti, slobodno nas kontaktirajte na [email protected]

14. Ostale odredbe

Merodavno pravo za ovu Politiku privatnosti jeste srpsko pravo.

Korisnik i Vlasnik se obavezuju da će sve eventualne sporove rešavati sporazumno.

Ako sporazumno rešenje spora nije moguće, za njegovo rešavanje nadležan je sud u Požarevcu.

15. Dodatak: Spisak partnera koji prikupljaju, skladište ili obrađuju podatke Korisnika